Moody equine photography in Luxembourg – stable ‘Les Ecuries’

This session has been on my drive for several months but nothing is lost, it’s never too late to present you a moody equine photoshoot with Kelly and her beautiful Frisian Fabio ❤️ I visited ‘Les Ecuries’ in Bergem at the end of October, it was a wonderful sunrise… somewhere in the valley you could see the fog, the rays of the sun fell into the forest the trees … it was a special meeting. And they. These two souls have such a bond, the kind of trust that I would like everyone to have with their horses.

Ta sesja jest na moim dysku już od kilku miesięcy, ale nic straconego, nigdy nie jest za późno, żeby pokazać Wam nastrojową sesję zdjęciową z Kelly i jej pięknym Fryzyjczykiem Fabio ❤️ Spotkałyśmy się pod koniec października, to był cudowny wschód słońca… gdzieś w dolinie widać było mgłę, promienie słońca wpadały do lasu między drzewami… to było wyjątkowe spotkanie. I oni. Te dwie dusze łączy taka więź, taki rodzaj zaufania, jakie chciałabym, aby każdy miał ze swoimi końmi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s