Pure beauty in freedom – equine photos in Luxembourg, Um Sonnebierg stable

Coming back to wonderful misty morning in Sonnebierg stable in Luxembourg 🇱🇺 Thank you Andrea and Cathy for our meeting and letting me capture your horses during this perfect sunlight. 😇🥰 Capturing horses completely free is one of the most beautiful moments to me. Their majesty in freedom, joy, having fun just reminds me the basics – how much we need to appreciate the simplicity in life. It’s so beautiful. ❤️🌸

W ten deszczowy dzień wracamy do cudownego mglistego poranka w stajni Sonnebierg w Luksemburgu 🇱🇺 Dziękuję Andrei i Cathy za spotkanie i pozwolenie na uchwycenie Waszych koni w tym idealnym słońcu. 😇🥰 Fotografowanie koni całkowicie wolnych to dla mnie jeden z najpiękniejszych momentów. Ich majestat w wolności, radości, zabawie przypomina mi podstawy – jak bardzo potrzebujemy docenić prostotę życia. To jest takie piękne. ❤️🌸

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s