Moody equine photography in Luxembourg – stable ‘Les Ecuries’

This session has been on my drive for several months but nothing is lost, it’s never too late to present you a moody equine photoshoot with Kelly and her beautiful Frisian Fabio ❤️ I visited ‘Les Ecuries’ in Bergem at the end of October, it was a wonderful sunrise… somewhere in the valley you could see the fog, the rays of the sun fell into the forest the trees … it was a special meeting. And they. These two souls have such a bond, the kind of trust that I would like everyone to have with their horses.

Ta sesja jest na moim dysku już od kilku miesięcy, ale nic straconego, nigdy nie jest za późno, żeby pokazać Wam nastrojową sesję zdjęciową z Kelly i jej pięknym Fryzyjczykiem Fabio ❤️ Spotkałyśmy się pod koniec października, to był cudowny wschód słońca… gdzieś w dolinie widać było mgłę, promienie słońca wpadały do lasu między drzewami… to było wyjątkowe spotkanie. I oni. Te dwie dusze łączy taka więź, taki rodzaj zaufania, jakie chciałabym, aby każdy miał ze swoimi końmi.

Christmas family photoshoot in Luxembourg

Ho ho ho! The weather in Luxembourg is clearly showing that we are almost in the Wintertime 🥶 But no worries, because it also means that… Christmas is coming! ❤️ Would you like to get a stunning, climatic, luxury photoshoot with your family or your partner? Each of us wants! 😂 But there is a problem…nowadays there are crowds going through all the Luxembourgish Winter lights markets. We all know that it does not help us to create familial and calm pictures, it rather looks like pushing through the other people and looking for a place for yourself. Well, let me tell you the secret – the best option is to make a pictures OUTSIDE, but nearby the market, to catch the lights and the cosy atmosphere 🙂 Like today’s session with this stunning family 🥰! Whole shooting was done outside and we still got lovely outcomes 😊 Let’s schedule our appointment to make a Christmas miracles for you 🤩🥰 Family photos can be a very nice gift for the grandparents or even for yourself 🥰 Are you afraid of the ‘professional shooting’? I will guide you through all the preparations before the session, help you to look natural on the pictures and choose the best cadres for you ❤️

Ho, ho, ho! Pogoda w Luksemburgu wyraźnie pokazuje, że zbliża się już zima 🥶 Ale bez obaw, bo to też oznacza, że… zbliżają się Święta! ❤️ Czy chciałabyś zrobić oszałamiającą, klimatyczną, luksusową sesję zdjęciową z rodziną lub partnerem? Każdy z nas chce! 😂 Ale jest problem…w trakcie trwania świątecznych marketów, przewijają się przez nie olbrzymie tłumy ludzi, co wcale nie sprzyja zdjęciom w rodzinnej i spokojnej atmosferze… No cóż, zdradzę Ci sekret – najlepiej zrobić zdjęcia NA ZEWNĄTRZ, ale w pobliżu targu, żeby złapać światła i przytulną atmosferę 🙂 Jak dzisiejsza sesja z tą wspaniałą rodziną 🥰! Wszystkie zdjęcia zostały wykonane na zewnątrz i nadal mamy wspaniałe efekty 😊 Umów się na spotkanie, abym mogła zrobić dla Ciebie świąteczne cuda 🤩🥰 Zdjęcia rodzinne mogą być bardzo miłym prezentem dla dziadków lub nawet dla siebie 🥰 Boisz się „profesjonalnego fotografowania” ? Przeprowadzę Cię przez wszystkie przygotowania przed sesją, pomogę wyglądać naturalnie na zdjęciach i wybrać najlepsze dla Ciebie kadry ❤️