Equine photoshoot in Roeser, Luxembourg

This summer I had great pleasure to shoot with many amazing people and their horses. Claire asked me for the photos of her 2 Beauties on black background. We took the photos on the field as well and I was amazed by their common trust, joy and chill during our meeting. Thank you Claire for giving me an opportunity to capture your love to your horses 🌷🐴 📸

Tego lata miałam przyjemność fotografować wiele wspaniałych osób i ich konie..Claire była jedną z nich. Kiedy spotkałyśmy się na konsultacji przed sesją – napisała mi, że ma 2 konie i chciałaby mieć pamiątkę z czasu ich ‘jesieni życia’. Od początku rozmowy byłam podekscytowana jej energią, gdy mówiła o swoich towarzyszach. Wykonałyśmy kilka portretów samych koni na czarnym tle, a potem wspólnych radosnych kadrów na pastwisku. Byłam oczarowana ich zaufaniem, radością ze wspólnego spędzania czasu i po prostu ich wspólnym relaksem. Dziękuję moja Droga Claire za danie mi szansy na zatrzymanie Twojej miłości do koni w zdjęciach. ❤️

Equine shooting in Ermsdorf, Luxembourg

Some time ago I had very interesting conversation with Annemie, who wanted to surprise daughter with an equine photoshoot for the 18th birthday. 🐴❤️📸 I asked Annemie about her daughter’s strength and she answered ‘ she is very good with her horse, always so gentle and caring’ … And I already knew that this will be good session🙈so I have sent the voucher and was waiting and waiting for the answer…what the reaction would it be 🙈😇 Later I’ve got a message from Joanne and we’ve scheduled our meeting. Since the first sight I was in love with the connection between Joanne and her horse. For me this photosession was an amazing experience. In addition we spent great time with Nils, who helped us by caring the stuff or holding Gitarah, thanks dear! ☘️ I like to cooperate with riders, who appreciate horses, who treat them not as a machines, but as animals. Thank you Joanne. 🌸🌺❤️

Jakiś czas temu odbyłam bardzo ciekawą rozmowę z Annemie, która chciała zaskoczyć córkę sesją zdjęciową z koniem, okazji 18 urodzin. 🐴❤️📸 Zapytałam Annemie o pozytywną cechę córki, a ona odpowiedziała ‘jest bardzo dobra ze swoim koniem, zawsze taka delikatna i opiekuńcza’… I wtedy już wiedziałam, że to będzie dobra sesja, więc wysłałam voucher i czekałam na odpowiedź… 🙈😇 Później dostałam wiadomość od Joanne i ustaliłyśmy spotkanie. Od pierwszego wejrzenia zakochałam się w relacji Joanne z jej koniem. Dla mnie ta sesja zdjęciowa była niesamowitym przeżyciem. Poza tym świetnie spędziliśmy czas z Nilsem, który pomógł nam dbając o rzeczy lub trzymając Gitarah, dzięki kochany za pomoc! ☘️ Lubię współpracować z jeźdźcami, którzy cenią konie, którzy traktują je nie jak maszyny, ale jak zwierzęta, tak najnormalniej w świecie. Dziękuję Joanne.

Ecurie um Sonnerbierg – equine photoshoot in Hunsdorf

Recently I have had again wonderful opportunity to meet Kelly and make a little shooting from walk of her and Passion 🙂 I’m definitely waiting for the Spring in Luxembourg! I adore the Creator of mother Nature. Love to observe, how everything is waking up and slowly blossoming, showing all shades of green and magnificent flowers around me. I’m in love with blossoming time, TOTALLY. If you wonder which season is the best for shooting – I would say, Spring for blossoming, Summer with sunny days, Autumn with all foggy mornings and Winter with the snow…I did not help you, did I? 😀 You always have choice! But choose carefully, according to your dreams, possibilities of you and your horse, place of your stable and…my time. Please, write me always at least few weeks earlier to book your photoshoot, in other case I can be already occupied and you will miss your dream ! Would you like to get a video about the procedure of preparing yourself for the shooting? 😉

PS I created special account for equine photoshoots only Click HERE ! Make sure to follow me there! See you! ❤

Niedawno znowu miałam okazję spotkać Kelly i zrobić małe zdjęcia z jej spaceru z Passion 🙂 Zdecydowanie czekam na wiosnę w Luksemburgu! Uwielbiam Stwórcę matki Natury. Uwielbiam obserwować, jak wszystko się budzi i powoli kwitnie, ukazując wszystkie odcienie zieleni i wspaniałe kwiaty wokół mnie. CAŁKOWICIE kocham czas kwitnienia. Jeśli zastanawiasz się, która pora roku jest najlepsza na sesje – powiedziałabym, że wiosna ze względu na rozkwit, lato na słoneczne dni, jesień ze wszystkimi mglistymi porankami i zima ze śniegiem to najlepszy czas…Nie pomogłam Ci, prawda? 😀 Zawsze masz wybór! Ale wybieraj uważnie, zgodnie ze swoimi marzeniami, możliwościami swoimi i swojego konia, miejsca swojej stajni i … wez pod uwagę mój czas. Proszę, pisz do mnie zawsze przynajmniej kilka tygodni wcześniej, żeby zarezerwować sesję, w innym przypadku mogę już być zajęta i przegapimy Twoje marzenia w określonym czasie! Czy chcielibyście otrzymać film lub artykuł o procedurze przygotowywania się do zdjęć? 😉

PS Stworzyłam ostatnio oddzielne konto, na którym będę prezentować sesje końskie, klikajcie TUTAJ i obserwujcie! ❤