Moody equine photography in Luxembourg – stable ‘Les Ecuries’

This session has been on my drive for several months but nothing is lost, it’s never too late to present you a moody equine photoshoot with Kelly and her beautiful Frisian Fabio ❤️ I visited ‘Les Ecuries’ in Bergem at the end of October, it was a wonderful sunrise… somewhere in the valley you could see the fog, the rays of the sun fell into the forest the trees … it was a special meeting. And they. These two souls have such a bond, the kind of trust that I would like everyone to have with their horses.

Ta sesja jest na moim dysku już od kilku miesięcy, ale nic straconego, nigdy nie jest za późno, żeby pokazać Wam nastrojową sesję zdjęciową z Kelly i jej pięknym Fryzyjczykiem Fabio ❤️ Spotkałyśmy się pod koniec października, to był cudowny wschód słońca… gdzieś w dolinie widać było mgłę, promienie słońca wpadały do lasu między drzewami… to było wyjątkowe spotkanie. I oni. Te dwie dusze łączy taka więź, taki rodzaj zaufania, jakie chciałabym, aby każdy miał ze swoimi końmi.

Equines Heaven in Brittany

Hello Everyone! Finally I would like to show you pictures from Brittany. France is a beautiful country, but Brittany and especially its end – regions of Roscanvel – have one of the most breathtaking landscapes… With great luck (or maybe grace from God?) I got in touch with a natural horsemanship team – Eponavel – and we made few shoots…Cannot wait to show you everything! Love the heather fields, the ocean, clifs, nature is so…peaceful. And peace is something, what now I need the most…So, I come back with my memories to this short week in the natural Heaven.

Cześć wszystkim! Nareszcie! Ile się naczekałam! Dziś chciałabym Wam pokazać zdjęcia z Bretanii. Francja to piękny kraj, ale Bretania, a zwłaszcza jej koniec – regiony Roscanvel – mają jeden z najbardziej zapierających dech w piersiach krajobrazów… Z wielkim szczęściem (a może łaską od Boga?) skontaktowałam się z ekipą jeździecką – Eponavel, która specjalizuje się w naturalnym treningu koni – i zrobiliśmy kilka zdjęć… Nie mogę się doczekać, aby wszystko Wam pokazać! Uwielbiam wrzosowiska, ocean, klify, natura jest taka… spokojna. A spokój to coś, czego teraz najbardziej potrzebuję… Więc wracam ze wspomnieniami do tego krótkiego tygodnia w naturalnym Niebie.

Equine photography in Luxembourg – Kelly & Passion

Confess yourself 😀 Have you ever been before soo excited by the winter, like we are now? Winter with white brunches and roads, isn’t it just gorgeous?! 10 years ago I was photographed during the gallop in the snow, the temperature was -25 degrees! You could say, that I was crazy, but riding in the snow with clean blue sky and sun, that was giving me such a joy. Obviously I agree, that I was crazy 😀 But it was worthy! Believe me or not, but in my opinion, spending time on passion is never waisting. Do you know, that I was riding for around 13years? Half of my life I have spend in the saddle 😀 Such a beautiful experience! That is why I love so much to capture your passion. I know how much fun it gives 🙂 This is why I was sooo happy, when Kelly wrote me once, that there is snow and if we could shoot together! Observing her instagram profile I already knew that she is a Vulcano of positive energy and great coach of equitation in Luxembourg with huge love to horses. The meeting was amazing, but the effect of shoot overpassed me totally. Kelly had great fun and her beautiful Passion looked also very happy of little walk through the snowy fields ;> Thank you Dear for your trust and great power!

Przyznajcie się 😀 Czy kiedykolwiek byliście tak podekscytowany zimą, jak teraz? Zima z białymi gałązkami i ośnieżonymi drogami…czyż nie jest po prostu cudowna?! 10 lat temu to ja byłam fotografowana podczas galopu na śniegu, temperatura wynosiła -25 stopni! Można powiedzieć, że zwariowałam, ale jazda po śniegu przy czystym, błękitnym niebie i słońcu sprawiała mi mnóstwo radości. Oczywiście się zgadzam, że zwariowałam: D Ale było warto! Wierzcie mi lub nie, ale moim zdaniem spędzanie czasu na pasji nigdy nie nie jest czasem zmarnowanym. Czy wiecie, że jeździłam około 13 lat? Połowę życia spędziłam w siodle:D Takie piękne przeżycie! Dlatego tak bardzo lubię chwytać Wasze pasje. Wiem, ile to daje radości 🙂 I to dlatego byłam taka szczęśliwa, kiedy Kelly napisała mi pewnego dnia, że jest śnieg i czy możemy razem zrobić zdjęcia! Obserwując jej profil na Instagramie wiedziałam już, że jest Wulkanem pozytywnej energii i świetnym trenerem jeździectwa w Luksemburgu, do tego z ogromną miłością do koni. Spotkanie było niesamowite, ale efekty totalnie przerosły moje oczekiwania. Kelly świetnie się bawiła, a jej piękny Passion również wyglądał na bardzo zadowolonego z małego spaceru po zaśnieżonych polach;> Dziękuję Droga Kelly za zaufanie i wielką moc!

Autumn in Luxembourg stables

Hello my Friends 🙂 This is my latest photoshoot – I’m in love witho those girls and their horses, they are so cool! We had great fun together, cool discussions and I find the photos wonderful. This, what I’m always very happy with, is that I do the photoshoots for normal people, not for the models! I love how each person opens itself and shows me its passion and the biggest joy. I feel very honored to participate in your good memories 🙂

Witajcie Kochani! Dziś na tapetę leci ostatnio wykonana sesja. Bardzo się cieszę ze spotkania z dziewczynami i ich końmi! Atmosfera zdjęć była wspaniała, mieliśmy mnóstwo frajdy, ciekawe dyskusje, a efekt sesji przerósł moje oczekiwania 🙂 To, z czego cieszę się najbardziej, to współpraca znormalnymi ludźmi. Nie robię zdjęć prawdziwym modelkom. Nie potrzebuję tego do spełnienia, przynajmniej w większości 😀 Uwielbiam moment, gdy się na mnie otwieracie, zaczynacie opowiadaćmi Wasze historie i pokazujecie swój świat. Nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę, że mogę Wam towarzyszyć, że mogę zatrzymywać Wasze spełnione marzenia na fotografiach. Czuję się zaszczycona, że zapraszacie mnie do uczestniczenia w Waszym życiu. Dziękuję.

Watch my instagram

little comparison ^^